Về Chúng Tôi

Công ty cổ phần Phú Mộc Gia được thành lập vào đầu năm 2015, tuy mới thành lập nhưng Phú Mộc Gia không ngừng khẳng định mình trong thị trường Đà Nẵng cũng như toàn quốc. Ngay từ thời điểm khởi đầu, Phú Mộc Gia đã tập trung vào chất lượng với định hướng " Chúng tôi không làm nội thất, chúng tôi làm nên những giấc mơ ". Định hướng lâu dài, cam kết mạnh mẽ, nhân sự chuyên nghiệp; đó chính là nền tảng để Phú Mộc Gia có được những khách hàng lớn trong thời gian vừa qua.
Dựa trên năng lực của mình, Phú Mộc Gia có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng với các dịch vụ sau:
- Thiết kế nội thất.
- Thi công nội thất.
- Thiết kế sản phẩm công nghiệp.